Ptaki

Flamingi. Urzeka nas w nich przepiękne upierzenie, bardzo cierpliwe i przyjazne modele.
Pawie. Łazienki Warszawskie.. najpiękniejsze miejsce w stolicy. Bardzo tęsknimy za spacerami w tym cudownym i wzbudzającym piękne wspomnienia miejscu.


c.d. Łazienki Warszawskie